ҚАЗ    РУС    ENG

Мемлекеттік орган: ҚР Білім және ғылым министрлігі
Қызметті алушылар: Жеке тұлғалар
Қызмет көрсету орны: ҚР жоғары оқу орындары
Қызмет құны: Ақылы
Қызмет көрсету мерзімі: 4 күн өткен соң
Қызметтің толық атауы: Кешенді тестілеу тапсырғаны туралы сертификат беру
Қосымша: Мемлекеттік қызметінің стандарты
Қызметті мемлекеттік органнан қалай алуға болады: (қажетті құжаттар):

- Ерікті нысандағы өтініш.
- Жеке куәліктің көшірмесі.
- Мемлекеттік қызметті көрсету ақысы төленгенін растайтын құжат.

Қызмет көрсету нәтижесі: Кешенді тестілеу тапсырғаны туралы сертификат

Iassuance of certificate on successful complex testing